Paletirano, isečeno i iscepano, tvrdo ogrevno drvo

Isečeno na 0.25, 0.33, 0.5m


U paletama 0.9m


U velikim paletama 1.8m


Paletirano drvo je sečeno iz velikog trupca, savremenim mašinama za obradu i mašinski upakovano "rašel" mrežom, koja omogućava prozračivanje i bolje, prirodno sušenje!

KONTAKT