Ugalj kao ogrev, koji je „standard" i navika velikog broja domaćinstava, ali i znatnog broja „velikih" potrošača!

Opšta podela:

Lignit se odlikuje očuvanom drvenastom strukturom, bledo je mrke ili prljavo žute boje. Toplotna vrednost 6 do 12,5 MJ/kg, uz izvestan sadržaj sumpora.

Mrki ugalj se odlikuje slabije održanom drvenastom strukturom, mrke je do crne boje. Toplotna vrednost 12,6do 23,8 MJ/kg

Kameni ugalj se deli na više podgrupa. Kriterijum za klasifikaciju je količina isparljivih supstanci.

Antracit - poluantracit- mršavi kameni ugalj- masni kameni ugalj - gasni kameni ugalj i gasno plameni kameni ugalj. Toplotna moć 25 do 36 MJ/kg.


SIROVA KOLUBARA je lignitni, najpoznatiji i najrasprostranjeniji ugalj u Srbiji. Njega, takođe, imamo u obliku kocke i komada. Gornja toplotna moć, "sirove kolubare" je oko 2500 kcal, dok donja toplotna moć iznosi 2000kcal. Sirova Kolubara, dobija se površinskom eksploatacijom, i karakterističan je po tome što nema veliku kaloričnu moć i može se ložitii u šporetima ili pećima na čvrsto gorivo.


SUŠENA KOLUBARA se dobija procesom prerade, u kojem se u prvoj fazi vrši granulacija uglja. Ugalj dalje odlazi u sušaru, u kojoj se određenim tehnološkim procesima povećava njegova kalorična vrednost.Pogodan je založenje i u pećima na čvrsto gorivo, i u kotlovima, razvija visoke temperature. Granulacija "komad" i "kocka".Toplotna moć je oko 19.000KJ/kg = 4650 kcal.


DUNAVAC-KOVIN se eksploatiše sa područja Kovina, proizvodnja ovog uglja je specifična jer se ugalj dobija iskopavanjem i spod površine vode, ali i pored toga ugalj ima veliku sagorljivu moć, ne ostavlja pepeo, šljaku... Ovaj ugalj se može koristi za loženje u kotlovima kada temperature nisu u minusu. Granulacija ovog uglja kreće od vrlo sitnog od 20 mm do 100 mm mešovito.


BANOVIĆI (BIH) se najviše koristi za loženje u kotlovima sa centralnim grejanjem, ovaj ugalj je najprimenjeniji iz razloga što ima prosečnu kaloričnu vrednost od 18.400 kj/kg = 4490 kcal što razvija optimalne temperature i u mesecima kada je temperatu raznatno u minusu I kada je u blagom plusu. Mi u našem asortimanu Imamo dve granulacije, koje se najčešće koriste, kocka I orah.


STANARI (BIH) lignitni ugalj ili eko ugalj jer je čistog sastava. Eksploatiše se iz istoimenog mesta u Republici Srpskoj, u okolini Doboja. Posle sagorevanja ostavlja veoma nizak procenat pepela. Energetska moć ovog uglja je 11.251KJ/kg odnosno 2745kcal. Ovaj ugalj se podjednako koristi za parno grejanje peći, šporete, furune.lmamo ga u obliku kocka i komad.


DJURĐEVIK (BIH) je visoko kalorični ugalj i dobija se iz istoimene pogonske jame u rudnicima mrkog uglja u Đurdjeviku u Bosni i Hercegovini. Ovaj ugalj se proizvodi u vise granulacija, mi u ponudi imamo granulaciju komad i orah. Ovaj ugalj se pretežno loži u kotlovima sa centralnim grejanjem i karakterističan je po tome što ima izuzetno visoku kaloričnu vrednost, i jedan je od najkaloricnijih ugljeva na našem tržištu. Oko 22.100 kj/kg = 5391 kcal.


BREZA (BIH) se eksploatiše iz istoimenog mesta Breza koje se nalazi blizu Sarajeva. Proizvodi se u tri granulacije:komad -25674 KJ/kg = 6262 kcal,kocka- 25211 KJ/kg = 6150 kcal, orah-25330 KJ/kg = 6178 kcal.

KONTAKT