U rinfuzi, doveženo na vaše stovarište kiper kamionima


NOVO NA NAŠEM TRŽIŠTU!
PAKOVANJE UGLJA


Vreća od 25 kg

 


Vreća od1000 kg (DŽAMBO)


Novim načinom pakovanja omogućavamo da možete prodavati ugaij kao i svu paietiranu, odnosno džakiranu robu bez potrebe za utovarivačem, betonskim „boksovima" i vagoml

KONTAKT